ALISEI

ALISEI

  • Çift  Prob
  • 240  hasta  kapasitesi
  • aynı  anda 12  parametre  çalışabilme
  • 6  plaka
  • kullanıcı  dostu ara yazılım 
  • yıkanabilir  prob